Místní lidová knihovna v Heřmanově


O knihovně

Půjčovní doba
Středa: 17.00 - 18.00
Vzhledem k tomu, že se knihovna nachází v prostoru České pošty, mohou si všichni občané vypůjčit knihy kdykoliv je zde otevřeno (každý den 16.00–19.00).
Půjčování knih je zdarma.

Kontakt:

Knihovnice: Marie Ambrožová
mob.: 608 263 042
mail: obec@hermanov.info
Místní lidová knihovna v Heřmanově, Heřmanov 35,  594 58 Heřmanov

Zřizovatel
Obec Heřmanov, Heřmanov 35, 594 58 Heřmanov

Služby
- meziknihovní výpůjční služba
- wifi

Knihovní řád

Statistika pro rok 2021
- 1229 knih ve vlastním fondu
- 30 registrovaných čtenářů (z 214 obyvatel obce)

   

   


Kontakt: 566 543 305